Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji  Waszego święta
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i pogody ducha. 

Życzę abyście Państwo każdego dnia doświadczali od najbliższych wdzięczności i miłości. 

Niech chwile szczęścia i radości wypełnią Wasze życie.

Teresa Dera 
Wójt Gminy Dobra