Wójt Gminy Dobra informuje, iż zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., w zakresie pomocy i polityki społecznej, w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

Informacja o stowarzyszeniach, które będą realizować ww zadania >> pobierz (pdf)