Wójt Gminy Dobra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Dobra.

Przedmiotem konkursu jest realizacja wykonania zadania publicznego w zakresie: pomoc i polityka społeczna, z dotacją w kwocie 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysiące zł).

Zarządzenie Nr 177/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2019 r. >> pobierz (pdf)