Wójt Gminy Dobra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Dobra.

Przedmiotem konkursu jest realizacja wykonania zadania publicznego w zakresie: opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, z dotacją w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł). 

Zarządzenie Nr 176/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywną-hospicyjną w 2019 r. >> pobierz (pdf)