Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta.

Sesja odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godzinie 1000 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej (ul. Graniczna 31).