W dniu 18 października 2018 r. podczas posiedzenia XXXVI Rady Gminy nastąpiło uroczyste wręczenie nagrody ustanowionej przez Starostę Polickiego „Postawa godna naśladowania”.  Tym wyjątkowym wyróżnieniem zostali uhonorowani druh Piotr Zygmański OSP Dobra i sierż. sztab. Marek Młodawski z Komisariatu Policji w Mierzynie, którzy z pożaru, który wybuchł 13 października o godz. 2.00 w jednym z domów przy ulicy Krajobrazowej w Dobrej, narażając swoje życie wynieśli nieprzytomnego mężczyznę. Za te właśnie bohaterskie czyny zostali oni odznaczeniu medalami „Postawa godna naśladowania”. Bohaterskim funkcjonariuszom gratulowali Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch, Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Mariusz Sarnecki, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Policach mł. insp. Andrzej Misiurka, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk oraz obecni na sesji radni i pracownicy urzędu gminy.

 

 • DSC_0013
 • DSC_0016
 • DSC_0024
 • DSC_0026
 • DSC_0028
 • DSC_0032
 • DSC_0037
 • DSC_0042
 • DSC_0047
 • DSC_0049
 • DSC_0055
 • DSC_0067

 

Nagroda zostaje przyznawana mieszkańcom Powiatu Polickiego, którzy wykazali się obywatelską postawą, w wyniku której zostaje uratowane życie, zdrowie lub mienie innego człowieka, zasługuje na szczególne uznanie społeczeństwa, zaś aktywne działanie przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa nie może zostać niezauważone.

Mając powyższe na uwadze, Powiat Policki we współpracy z samorządami gminnymi oraz Komendą Powiatową Policji w Policach, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach podjął inicjatywę, której efektem finalnym jest ustanowienie nagrody Starosty Polickiego „Postawa godna naśladowania”, która może być przyznana z jego własnej inicjatywy, a także na wniosek:

 • organów Powiatu Polickiego;
 • wójtów i burmistrzów gmin położonych na obszarze Powiatu Polickiego;
 • kierowników służb, inspekcji i straży Powiatu Polickiego;
 • organizacji pozarządowych;
 • osób fizycznych;
 • innych podmiotów.

Laureatami mogą zostać osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie lub mieszkające na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wykazały się ww. postawą na terenie gmin położonych na obszarze Powiatu Polickiego.

Nagroda ma charakter honorowy w postaci unikalnego medalu, który ma być nie tylko rodzajem wyróżnienia, ale również zachętą do naśladowania działań mających na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Ewelina Ziółko