W dniu 20 września 2018r. na XXXV sesji Rady Gminy Dobra została podjęta uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018r., w ramach której dodano środki na realizację zadania inwestycyjnego „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Dobra”.

W wyniku przetargu na realizację w/w zadania inwestycyjnego została wyłoniona firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak, z którą gmina podpisała umowę.

W ramach realizacji inwestycji zostanie doposażonych w nowe urządzenia zabawowe 5 placów zabaw tj.: w Dobrej przy ul. Osiedlowej, Grzepnicy, Łęgach, Rzędzinach i Stolcu oraz zostanie wykonana modernizacja placu zabaw w Skarbimierzycach, która polegać będzie na wykonaniu nowego ogrodzenia placu oraz ustawieniu nowych urządzeń zabawowych.

Termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową ustalony został do dnia 31 października 2018r.

Anna Komajda-Pryczek