W piątek 28 września o godz. 14.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobra przy ul. Zwierzynieckiej 4 (obok schroniska dla zwierząt).

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystym przecięciu wstęgi.

                                                        

Wójt

Teresa Dera