Problemy z dostawą odpowiedniej ilości oraz pod odpowiednim ciśnieniem wody w miejscowości Dobra pogłębiały się wraz z budową kolejnych osiedli mieszkaniowych. Władze Gminy wychodząc naprzeciw tym problemom rozpoczęły działania służące opracowaniu projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wdrożenia procedur przetargowych na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dobrej.

W chwili obecnej zakończono realizację całości zamierzenia budowlanego obejmującego:

Etap I  - budowa zbiornika wyrównawczego; realizacja w latach 2015-2016

Etap II – rozbudowa i przebudowa technologii uzdatniania wody wraz z modernizacja budynku hydroforni; realizacja w latach 2017-2018

Zrealizowane roboty pozwalają na polepszenie jakości wody wprowadzonej do systemu sieci wodociągowej poprzez zastosowanie nowoczesnych linii odżelaziania i odmanganiania wody surowej. Rozbudowana i przebudowana linia technologiczna uzdatniania zwiększa wydajność stacji uzdatniania wody a wybudowany zbiornik wyrównawczy pozwala na polepszenie dystrybucji posiadanych zasobów wody i zmniejszenie niedogodności w okresie szczytowego zapotrzebowania wody.

W miejscowości Dobra nie powinno być już problemów z dostarczeniem wody do mieszkańców oraz z jej ciśnieniem.

 

Wójt
Teresa Dera