W dniu 24 lipca br. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dobra została podpisana umowa nr DFS-II-7211-158/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Dofinansowanie zostało przyznane na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

Dla jednostek OSP Dobra i OSP Wołczkowo w ramach przyznanych środków zakupione zostaną: torby R1 wraz z wyposażeniem, automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), pilarki do drewna, przenośne zestawy oświetleniowe oraz parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar.

Wartość projektu to 38 200 zł ( w tym z Funduszu Sprawiedliwości 37 818 zł, udział własny 382 zł ).

K.Kowalewska