Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie części inwestycji obejmującej wykonanie fundamentów pod urządzenia rekreacyjne wraz z montażem urządzeń na terenie działki nr 66/111 położone w Bezrzeczu. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stała się ostateczna w dniu 6 lipca 2018r.  Zadanie zrealizowano w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego pn.  Stworzenie serca Bezrzecza = nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grillem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9) - etap I.

Wójt Gminy Dobra