W dniu 21 kwietnia odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Dobra. Radni udadzą się na objazd dróg gminnych. Celem objazdu jest wspólna ocena stanu dróg oraz wytypowanie dróg gminnych do utwardzenia płytami drogowymi w roku 2018.

Wójt Gminy Dobra