W imieniu Gminy Dobra - współorganizatora imprezy "Koszykówka z gwiazdami", która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie im. Przyjaciół Dzieci, przepraszam wszystkich uczestników imprezy, a szczególnie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wraz z ich opiekunem za brak możliwości wzięcia udziału w turnieju oraz za sposób prowadzenia imprezy, który został zdominowany przez mieszkańca Mierzyna.

 

Wójt Gminy Dobra