Rada Miasta Szczecin w dniu 30 stycznia 2018r. podjęła Uchwałę nr XXXVII/1083/18, na podstawie której od dnia 1 lipca 2018r. uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów transportem zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin. Projekt jest elementem wyrównania szans dla uczniów szkół podstawowych, którzy nie są beneficjentami programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dot. Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podjęła starania w celu zawarcia porozumienia międzygminnego, aby z bezpłatnych przejazdów mogli korzystać również uczniowie szkół podstawowych zamieszkali na terenie Gminy Dobra, położonej na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na którym organizatorem transportu zbiorowego na mocy odrębnych porozumień jest Gmina Miasto Szczecin.