Wójt Gminy Dobra Informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r., pod nazwą: "Prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej w miejscowościach: Mierzyn, Bezrzecze, Dobra i Dołuje".

Wyniki konkursu >> pobierz (pdf)