Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: młodszy instruktor w Klubie w Skarbimierzycach

Nabór trwa do 20.03.2018 r.

Więcej informacji na stronie www.bip.gckib.pl w zakładce Nabór (bezpośredni link do ogłoszenia).