Wójt Gminy Dobra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Dobra. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury fizycznej i sportu w 2018 r. - prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej w Mierzynie, Bezrzeczu, Dobrej oraz w Dołujach, z dotacją w łącznej kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł). W załączeniu przedstawiam szczegóły konkursu.

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. - prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej >> pobierz (pdf)