Informuję, że w roku 2018, usługę prowadzenia całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt na terenie gminy Dobra wykonuje firma LUPAR Ryszard Czeraszkiewicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Michałowskiego 2c. Usługę odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt z terenu dróg gminnych w gminie Dobra wykonywać będzie firma ADIUVANS Diana Steczyńska z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 48.

Wszelkie sprawy związane z dziką zwierzyną oraz zwłokami padłych zwierząt z terenu dróg gminnych w gminie Dobra należy zgłaszać:

- w godzinach pracy urzędu: do Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra – tel. 91 311 23 06, 91 311 22 81;

- w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy urzędu: do Straży Gminnej w Dobrej oraz na Policję.

Padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi krajowej należy zgłaszać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 91 432 53 14, 604 182 477. Zgłoszenia w sprawie martwych zwierząt w pasach dróg powiatowych przyjmuje Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach – tel. 91 43 28 105.

W roku 2018, sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów z terenu gminy Dobra prowadzona będzie w Gabinecie na Zielonym Wzgórzu Sp. z o.o. z siedzibą w Bezrzeczu przy ul. Szkolnej 8 – tel. 606 217 682. Zwierzę, po uprzednim ustaleniu terminu, należy przewieźć bezpośrednio do gabinetu weterynaryjnego. Osoba przekazująca zwierzę do zabiegu podpisuje specjalnie przygotowane oświadczenie, a także wpisywana jest na listę opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy Dobra.

P. Szymański