Wójt Gminy Dobra informuje, iż zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., w zakresie pomocy i polityki społecznej, w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. W załączeniu informacja o stowarzyszeniach, które będą realizować ww zadania.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. >> pobierz (pdf)