Wójt Gminy Dobra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Dobra. Przedmiotem konkursu jest realizacja wykonania zadania publicznego w zakresie: pomoc i polityka społeczna, z dotacją w kwocie 43 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł). W załączeniu przedstawiam szczegóły konkursu. 

 

Zarządzenie Nr 175/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2018 r. >> pobierz (pdf)