Wójt Gminy Dobra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy Dobra. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, z dotacją w kwocie 80 000,00 zł. W załączeniu szczegóły konkursu.

Zarządzenie Nr 171/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 r. >> pobierz (pdf)