Wójt Gminy Dobra ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: wieloosobowe stanowisko ds. melioracji (1 etat) w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra

Nabór trwa do 2 listopada 2017r.    24 listopada 2017r.

Więcej informacji na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Nabór (bezpośredni link do ogłoszenia).