Ruszyła III Edycja Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet zamieszkałych na stałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego, prezentacja ich dorobku i osiągnięć oraz promowanie aktywnych postaw.

Organizatorem konkursu jest Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan, we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim.

Kandydatki do tytułu „Lady D.” można zgłaszać w ramach pięciu kategorii:

1. Dobry Start – kategoria dla kobiet w wieku 16-26 lat, działających w różnych obszarach życia społecznego;
2. Kultura i Sztuka – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3. Sport – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;
4. Życie Społeczne – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5. Życie Zawodowe – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:
1. jednostki administracji rządowej,
2. jednostki administracji pozarządowej,
3. organizacje pozarządowe,
4. media,
5. osoby fizyczne,
6. placówki edukacyjne,
7. przedsiębiorstwa prywatne.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub listownie do Biura Poselskiego Magdaleny Kochan do dnia 15 września 2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać” na adres: Biuro Poselskie Magdaleny Kochan ul. Bohaterów Warszawy 3/1 72-100 Goleniów

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do biura poselskiego.

Honorowy patronat nad „Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek” sprawują: Magdalena Kochan – Poseł na Sejm VIII kadencji oraz Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Regulamin konkursu >> pobierz (doc)

Zgoda kandydatki na udział w konkursie >> pobierz (doc)

Formularz zgłoszeniowy kandydatki >> pobierz (doc)

 

Źródło: http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/wydarzenia/ruszyla-iii-edycja-konkursu-lady-d-im-krystyny-bochenek