Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zapewnia możliwość udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wraz z projektem prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie >> pobierz (pdf)

Agenda spotkania konsultacyjno - informacyjnego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu rozporządzenia >> pobierz (pdf)

Formularz składania uwag >> pobierz (pdf)