Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie procedury konsultacji oraz opiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Świdwie" >> pobierz (pdf)