„TYTOŃ – ZAGROŻENIE DLA ROZWOJU”

Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja – tegoroczne hasło: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju” („Tobacco – a threat to development”).

Światowy Dzień bez Tytoniu to akcja, którą zainicjowano na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Co roku 31 maja Światowa Organizacja Zdrowia i partnerzy Światowego Dnia bez Tytoniu mają na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu oraz zagrożenia z tym związane.

Głównymi zamierzeniami tegorocznego obchodu Światowego Dnia bez Tytoniu są:

  • Zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu i zrównoważonym rozwojem.
  • Zachęcanie krajów do włączania kontroli tytoniu do swoich krajowych działań w ramach 2030 agendy zrównoważonego rozwoju.
  • Wspieranie państw członkowskich i społeczeństwa w celu zwalczania ingerencji przemysłu tytoniu w procesy polityczne, co z kolei prowadzi do wzmocnienia krajowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
  • Zachęcanie do szerszego udziału społeczeństwa i partnerów w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
  • Pokazanie, w jaki sposób poszczególni ludzie mogą przyczynić się do trwałego, wolnego od tytoniu świata, czy to poprzez zobowiązanie się do nie podejmowania prób palenia tytoniu, czy też zrezygnować z tego nawyku.

 

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach