Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 maja 2017 r. - zawiadomienie Stron o złożeniu odwołania od decyzji z dnia 6 kwietnia 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina"