Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego i sektora gospodarczego, organizacje pozarządowe Gminy Dobra na otwarte konsultacje w sprawie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii oraz propozycji odnośnie dalszego rozwoju obszaru Gminy Dobra.

Program Rewitalizacji - jest to przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni plan działań w sferze przestrzeni, społeczeństwa oraz gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru.

Plan spotkania:

  • Przeprowadzenie debaty, dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
  • Zebranie uwag, wskazówek dotyczących obszarów podlegających rewitalizacji.

Spotkania obędą się według następującego harmonogramu:

  1. Stolec dnia 17 maj 2017 roku, godz. 16:00, adres: Stolec 9 (filia Klubu GCKiB)
  2. Rzędziny dnia 18 maja 2017 roku, godz. 16:00, adres: Rzędziny 19 (filia Klubu GCKiB)
  3. Wąwelnica dnia 22 maja 2017 roku, godz. 16:00, adres: Wąwelnica 5a (filia Klubu GCKiB)
  4. Skarbimierzyce dnia 25 maja, godz. 16:00, adres: Skarbimierzyce 17 (filia Klubu GCKiB)

Zapraszamy !!! 

 

Zachęcamy Państwa także do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej Rewitalizacji. (ANKIETA