Już 15 maja 2017 r. rozpoczął się nabór wniosków do Programu Społecznik organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 500 mikrodotacji w wysokości do 3000,00 zł każda, o łącznej wartości 1 500 000,00 zł. w drodze min. jednego naboru.

Wsparcie przyznawane jest z uwzględnieniem podziału województwa zachodniopomorskiego na 5 subregionów, tj.

a) Miasto Szczecin, powiat policki

b) Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

c) powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

d) Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

e) powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

przy czym o przynależności do danego subregionu decyduje miejsce realizacji inicjatywy oddolnej.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronach: