22 kwietnia 2017 r. w hotelu „DOBOSZ” w Policach odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie odbyło się w celu podsumowania pięcioletniej działalności oraz wyboru władz na kolejną kadencję. Wśród wyróżnionych podczas tego spotkania znalazł się również Pan Eugeniusz Wawrzoła – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dobrej, który został odznaczony Złotym Znakiem Związku. Serdecznie gratulujemy.

 

  • 001
  • 002
  • 003

 

Źródło: www.szczecin.zosprp.pl