W związku z pismem Wicewojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2017r. znak: BZK-2.642.5.2017.RS, działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz.96) informuję, że w dniu 10 kwietnia 2017r. o godzinie 8:41 zostanie przeprowadzony praktyczny trening uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy, w ciągu jednej minuty. Celem treningu jest wyrażenie pamięci i uhonorowanie ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

  Wójt Gminy Dobra