Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania wszystkim Sołtysom Sołectw na terenie naszej gminy za ważną i odpowiedzialną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy, aby ta misja, którą Państwo wykonujecie stała się prawdziwym spełnieniem i źródłem osobistej satysfakcji oraz była zawsze doceniana i miała swoje odzwierciedlenie w ludzkiej przychylności i życzliwości.

Wójt Gminy Dobra - Teresa Dera
Przewodniczący Rady Gminy - Bartłomiej Miluch
Pracownicy Urzędu Gminy Dobra