Wójt Gminy Dobra ogłasza sprzedaż środka trwałego: kontenera znajdującego się w miejscowości Łęgi na działce nr 43/13 (plac zabaw) oraz kontenera znajdującego się w miejscowości Grzepnica na działce nr 11/10 (plac zabaw).

Cena minimalna to 4 000 zł dla każdego kontenera. Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot przetargu nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

Oferty należy składać do dnia 6 marca 2017 r. godz. 12:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „sprzedaż środka trwałego - kontener w miejscowości Grzepnica” lub „ sprzedaż środka trwałego - kontener w miejscowości Łęgi ”.

1.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 424 19 73, osoba do kontaktu: Wioletta Czarnota.

 

Więcej informacji na temat sprzedaży kontenera w miejscowości Grzepnica na stronie www.bip.dobraszczecińska.pl w zakładce zamówienia publiczne do 30 000 euro (bezpośredni link do informacji).

Więcej informacji na temat sprzedaży kontenera w miejscowości Łęgi na stronie www.bip.dobraszczecińska.pl w zakładce zamówienia publiczne do 30 000 euro (bezpośredni link do informacji).

 

  • 1
  • 2
  • 3