Z okazji 

Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

składam najserdeczniejsze życzenia

Wszystkim Pracownikom

Powiatowego Urzędu Pracy w Policach 

oraz przesyłam wyrazy uznania za wysiłek, który Państwo wkładacie w realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizację mieszkańców Gminy Dobra oraz doskonalenie umiejętności zawodowych osób pracujących.

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera