Kim jest oficer łącznikowy?

Oficer łącznikowy jest pierwszą osobą, którą spotyka załoga po zacumowaniu. Sprawuje kompleksową opiekę nad jednostką podczas jej pobytu w Szczecinie. Jest opiekunem żaglowca i przedstawicielem miasta, którego praca rzutuje na ocenę Szczecina i samej organizacji imprezy. Wolontariusze, towarzysząc załodze, nadzorują m.in. logistyczną obsługę pobytu, na bieżąco dostarczają informacje dotyczące programu wydarzenia, koordynują terminy zleconych przez kapitana dostaw oraz umiejętnie i szybko reagują na sytuacje, których nikt wcześniej nie przewidział. Wszystko po to, by żeglarze czuli się w naszym mieście dobrze, miło nas wspominali i chcieli do nas wracać.

Oficer łącznikowy nazywany jest pieszczotliwie… łajzą. Ta oryginalna „ksywka” po raz pierwszy pojawiła się podczas finału regat TSR2007 w Szczecinie. Została utworzona z połączenia terminu „oficer łącznikowy” i jego angielski odpowiednika „liaison oficer”.

Kto może zostać oficerem łącznikowym?

Do udziału w rekrutacji zaproszone są osoby, które:

 • w dniu złożenia deklaracji mają ukończony 20. rok życia,
 • posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym, a znajomość drugiego języka (szczególnie niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub skandynawskiego) będzie dodatkowym atutem,
 • są dyspozycyjne,
 • są otwarte na ludzi i świat,
 • będą czerpały radość i satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • charakteryzują się odwagą, odpowiedzialnością, zorganizowaniem, elastycznością, kreatywnością oraz zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych im zadań,
 • umieją działać pod presją czasu oraz odnaleźć się w nowej, trudnej, a czasem nawet stresowej i konfliktowej sytuacji,
 • są obdarzone wysoką kulturą osobistą,
 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia.

Jak zostać oficerem łącznikowym?

 • Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.ttsr.eu > utwórz konto i wypełnij deklarację uczestnictwa. Po wciśnięciu pola „WYŚLIJ” deklaracja pojawi się automatycznie w systemie. Po sprawdzeniu deklaracji przez pracownika Centrum Żeglarskiego, kandydat na wolontariusza otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą poprawność wypełnionego dokumentu lub prośbę o korektę/ uzupełnienie deklaracji.
 • Następnie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć lub przesłać pocztą do biura organizatora podpisaną, poprawnie i czytelnie wypełnioną deklarację uczestnictwa.
 • Po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne, których celem będzie lepsze poznanie i sprawdzenie kompetencji językowych. O terminie i miejscu rozmowy kandydat na wolontariusza – oficera łącznikowego zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
 • Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana bezpośrednio do kandydata drogą poczty elektronicznej.
 • Z zakwalifikowanymi osobami podpisane zostaną porozumienia i będą oni uczestniczyć w szkoleniach.
 • Organizator przydzieli każdemu z oficerów łącznikowych jednostkę, nad którą będzie on sprawował opiekę.
 • Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w procedurze związanej z powołaniem na stanowisko wolontariusza.

Zgłoszenia kandydatów można dokonać do końca lutego 2017 roku. 

Źródło: szczecin.eu