Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do aktywnego i ciekawego spędzenia czasu wolnego podczas ferii zimowych w filiach GCKiB na terenie Gminy Dobra. W programie ferii znajdzie się wiele atrakcji i zajęć dla dzieci i młodzieży. Szczegółowy program ferii oraz godziny otwarcia filii zostanie przedstawiony bliżej terminu ferii tj. 13.02.2017 r. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej www.gckib.pl.