Miasto Szczecin ogłosiło konsultacje społeczne dot. zadania budżetowego: Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina. Konsultacje potrwają od 12.12.2016 r. do 11.01.2017 r. 

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących tego zadania. Przedstawione zostały trzy koncepcje rozwiązań projektowych.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Więcej informacji na stronie www.konsultuj.szczecin.pl