Dnia 8 grudnia 2016 r. w Dobrej odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej prowadzącej z Dobrej do Grzepnicy.

Przebudowa wykonywana została na odcinku ul. Granicznej od ronda w kierunku Grzepnicy do skrzyżowania ul. Bukowej z drogą prowadzącą do ul. Poziomkowej z wyłączeniem wykonanego w roku 2015 odcinka ul. Granicznej. Wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej, przebudowano istniejące chodniki oraz wykonany został nowy chodnik od skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Graniczną do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Jodłowej. Wykonane zostało także brakujące oświetlenie. Zakres inwestycji został rozszerzony o wykonanie nowej nakładki bitumicznej na dalszym odcinku drogi w kierunku miejscowości Grzepnica, ok. 100 m za skrzyżowanie z drogą do Sławoszewa.

Wykonawcą prac została firma Eurovia Polska S.A.. Całkowity koszt wyniósł 3 488 821,09 zł. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 50% kosztów z budżetu Państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.” natomiast pozostałe koszty zostały podzielone po połowie na Powiat Policki i Gminę Dobra.

Pośród wielu zaproszonych gości w uroczystym otwarciu drogi wzięli udział: Starosta Policki Pan Andrzej Bednarek, Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera, Radni Powiatu Polickiego, Radni Gminy Dobra, Sołtys Dobrej oraz pracownicy Powiatu i Gminy zaangażowani w tą inwestycję.

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe tabliczki upamiętniające modernizację drogi na ww. odcinku.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

Zdjęcia: Powiat Policki www.policki.pl