Miło nam poinformować, że nasza gmina zajęła 23 miejsce w rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Zrównoważonego Rozwoju. Według tego samego rankingu jesteśmy 4 gminą wiejską w naszym województwie.

Opracowany pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Ranking, uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

link do artykułu: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170196/Gminy-wg-wzrostu--Sprawdx--jak-rosnie-twoja-okolica-mamy-komplet-danych