Informuję rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, że w budynku szkoły rozstawione są pułapki na owady ( prusaki ). Pułapki te są codziennie monitorowane. Od momentu rozstawienia do dnia dzisiejszego nie stwierdzono występowania w tych pułapkach prusaków. O tym fakcie informowała również dyrektor szkoły Pani Iwona Kacperska-Kufel. 

Wójt Gminy Dobra