Wójt Gminy Dobra ogłasza konsultacje projektu:"Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 15 do 30 września 2016 roku.

Konsultacje będą przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dobra.

 

Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" >> pobierz (pdf)

Formularz zgłaszania uwag >> pobierz (doc)