Dobra, 27.07.2016 r.

Działając na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz możliwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) informuję, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. o godzinie 17.00 na terenie gminy Dobra uruchomione zostaną syreny alarmowe na czas 1 minuty, umożliwiając uczczenie 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Główny Specjalista ds. Obronnych i OC

Leszek Borowski