W dniu 28 czerwca 2016r. odbył się Zjazd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrej. Zjazd wybierał nowe władze Związku OSP na poziomie gminnym. Jednomyślnie na Prezesa Gminnego Oddziału Związku OSP w Dobrej wybrano ponownie dh. Eugeniusza Wawrzołę, natomiast na Komendanta Gminnego Związku- V-ce Prezesa dh. Jana Suszczyńskiego.

Dla niewtajemniczonych w działalność służb pożarniczych wyjaśniamy, że Prezes Gminnego Oddziału ZOSP reprezentuje oddział gminny, a Komendant Gminny Związku jest dowódcą jednostek operacyjno-technicznych OSP na terenie gminy i koordynuje przygotowanie tych jednostek do działań ratowniczych.

Dodatkowo w składzie prezydium Zarządu Gminnego Oddziału weszli:

V-ce Prezes - dh. Robret Kurowski

Sekretarz - dh. Joanna Szumer

Skarbnik - dh. Michał Koler

Członek prezydium - Grzegorz Pieszko, reprezentujący Gminę Dobra

 

Gratulujemy nowym władzom Gminnego Oddziału ZOSP RP w Dobrej.

 

Grzegorz Pieszko

 

dh. Eugeniusz Wawrzoła