Z okazji dzisiejszego święta pragnę złożyć wszystkim pracownikom samorządowym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia z wykonywanych obowiązków. 
Pragnę tym samym podziękować za trud i zaangażowanie włożone w realizację powierzonych zadań. Wierzę, że nasz wspólny wysiłek zmieni i poprawi warunki życia mieszkańców Gminy Dobra.

 

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera