Szanowni mieszkańcy 

Mając na uwadze wzrost liczby mieszkańców oraz rozwój naszej Gminy, czynimy starania aby w gminie powstawało jak najwięcej miejsc umożliwiających spędzanie wolnego czasu. Powstały tereny rekreacyjne takie jak Mierzynianka, boisko Orlik, ścieżka rowerowa Buk - Łęgi czy wiele innych pomniejszych ale równie chętnie odwiedzanych przez mieszkańców obiektów jak choćby place zabaw.

Obecnie Gmina Dobra czyni starania mające na celu realizację w Bezrzeczu budynku sportowego z basenem. Obiekt miałby powstać na części działek 66/110 i 66/111, a więc za istniejącym boiskiem w Bezrzeczu. 

Pozyskaliśmy wariantowe koncepcję budynku basenu. Założono, ze w budynku znalazłby się pełnowymiarowy basen o długości 25 m z zapleczem szatniowym oraz, w zależności od wariantów, mniejszy i płytszy basen do nauki pływania dla dzieci, zespół sauny wraz z jacuzzi, sale do rehabilitacji oraz zajęć grupowych i kawiarnia.

Ze względu na szacunkowe koszty realizacji budynku z basenem (w zależności od wariantu od 13,5 mln złotych do ok. 19 mln zł) planujemy zrealizować inwestycję w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obiekt miałby być wykorzystywany w godzinach przedpołudniowych przez uczniów szkół z terenu gminy Dobra, a w godzinach popołudniowych, udostępniany na zasadach komercyjnych dla wszystkich mieszkańców.

Na podstawie pozyskanych koncepcji wraz z wielokryterialną analizą przedsięwzięcia, złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju w ramach naboru projektów ppp dla podmiotów publicznych dla zadania „koncepcja budowy obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu”. W ramach naboru wybrane zostaną projekty, które Ministerstwo obejmie wsparciem w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

Podkreślić należy, że jesteśmy na etapie przygotowawczym, czyli przeprowadzania analiz i możliwości realizacji przedsięwzięcia. Obecnie z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie wyników naboru przez Ministerstwo Rozwoju.

Projektowany basen w Bezrzeczu mógłby wyglądać tak jak na poniższych wizualizacjach

Wykonawcą koncepcji ”budowy obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu” jest Bayer Projekt sp. z o.o. sp. k.

 

  • 2a-wntrze
  • 2a
  • 3a

Wójt Gminy Dobra