projekt

 

Informuję, że rozpoczęte zostały prace przy budowie chodnika w miejscowości Bezrzecze ul. Górna - ul. Parkowa. Po dokonaniu uzgodnień w zakresie organizacji ruchu i praw własności przystąpiono do realizacji prac. 
Termin realizacji inwestycji został przesunięty do dnia 31.05.2016r.

Wójt Gminy 

Teresa Dera