na zdjęciu uczestnicy zebrania wiejskiego

25 lutego 2016r. w Klubie w Wołczkowie odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez Sołtys wsi Leokadię Rygielską. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad odbyła się debata pod hasłem: Bezpieczny Senior, którą poprowadzili funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Policach oraz Komisariatu Policji w Mierzynie. Moderatorem debaty była asp. Małgorzata Litwin. Zebranie z uwagi na brak wymaganego quorum rozpoczęło się o godz. 18.30.

W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Sekretarz Gminy Dobra Rozalia Adamska, Kierownik WKI Irena Ziental, Kierownik WGOKiE Anna Budzyńska, Komendant SG Andrzej Budzyński, Leszka Borowski - sprawy Obrony Cywilnej, Radni Gminy oraz Radni Powiatowi. Wśród zaproszonych gości byli: Andrzej Bedanrek Starosta Powiatu Polickiego, Magdalena Sochanowska Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach, Łowczy z Koła Łowieckiego "Jeleń" Władysław Roga.

Na zebraniu omówiono tematy związane z problemem dzików na terenie Sołectwa Wołczkowo, sprawy dotyczące stanu dróg powiatowych, przedstawiono inwestycje wykonane w Sołectwie w roku 2015 i planowane do realizacji w roku 2016. Pan Leszek Borowski przedstawił informację  z zakresu obrony cywilnej i sygnały ostrzegawcze stosowane w stanach zagrożenia życia. Mieszkańcy zostali również zapoznani ze zmianami wprowadzonymi w zakresie gospodarowania odpadami w roku 2016. W punkcie wolne wnioski mieszkańcy mogli uzyskać informacje na interesujące ich tematy.

  • 20160225_180531
  • 20160225_183728
  • 20160225_192439