Zachęcamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2016 r., znak WOPN-ON.6202.22.2016.AR, w sprawie przystąpienia do sporządzania projektów planów ochrony dla 26 rezerwatów przyrody - pobierz plik .pdf