Zarządzenie Nr 169/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2016 r. - pobierz plik .pdf