Zarządzenie Nr 168/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2016 r. - pobierz plik .pdf